StartpaginaFavorietenFavorietenFavorietenFavorieten

Algemene voorwaarden Thuisstart.nl

Wettelijke bepalingen - Algemene voorwaarden
Door de webpagina's van www.thuisstart.nl te bezoeken gaat u akkoord met volgende algemene voorwaarden.
www.thuisstart.nl behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Het gebruik van de website is steeds onderworpen aan de meest recente versie.

Copyright:
De inhoud, layout en alle programmering van deze website is beschermd onder copyright © door Thuisstart.nl [2006], en Thuisstart.nl behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website. Elk niet schriftelijk goedgekeurd gebruik kan dergelijke wetten overtreden. Ook alle rechten waarvan niet expliciet sprake gelden voor Thuisstart.nl. Namaak, verspreiding of opslag van (een deel van) deze site, zonder schriftelijke toelating is ten strengste verboden! Deze website werd ontwikkeld door Engel Webontwerp.

Gebruik van de links:
Deze webpagina's worden u aangeboden door een netwerk van vrijwillige Thuisstart.nl -pagina-beheerders, en dienen voor uw gebruiksgemak en voor informatieve doeleinden. Enkel de vrijwillige Thuisstart.nl -pagina-beheerder zelf is aansprakelijk voor de inhoud van 'zijn/haar' Thuisstart.nl v-subpagina. Het linken naar een bepaalde site impliceert echter niet dat Thuisstart.nl enige verantwoordelijkheid accepteert van de inhoud of uw eventueel gebruik van die externe site. Thuisstart.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt. Thuisstart.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites bevindt, en waarnaar de site verwijst. Thuisstart.nl en/of de pagina-beheerders behouden zich het recht links te weigeren of te verwijderen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. Voor het verwijderen van links, kan u ons steeds contacteren. Indien u meent dat een website uit de database moet worden verwijderd, kan u daarvoor contact opnemen met de webmaster van de bewuste pagina. U vindt het contact-formulier links-bovenaan elke sub-pagina. In tweede instantie kan u met Thuisstart.nl contact opnemen.

Disclaimer:
Schade door technische fouten, virussen of verkeerde info kan niet worden verhaald op Thuisstart.nl. Alle inhoud is puur informatief en vrijblijvend.

Informatie:
Bij het verschaffen van informatie of link-suggesties via e-mail of een web-formulier naar Thuisstart.nl gaat u ermee akkoord dat het bericht of de bewuste website geen illegale inhoud bevat.

Privacy policy:
De door u verschafte persoonlijke informatie dient enkel voor intern gebruik. Overeenkomstig de privacywet heeft u steeds het recht uw gegevens kosteloos op te vragen en te corrigeren. Thuisstart.nl heeft geen controle over de wijze van overdracht via het internet en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. De e-mailadressen die op deze website worden ingezameld worden enkel in een gegevensbestand opgeslaan.

Andere info & contact:
U kan ons (of eerst de vrijwillige Thuisstart.nl -pagina-beheerder zelf) ten allen tijde contacteren omtrent vragen betreffende Thuisstart.nl. Ook indien u denkt dat informatie of inhoud op Thuisstart.nl niet correct of illegaal is, info@thuisstart.nl.

Versie 1.0
Datum: 21-08-2006